Hiển thị tất cả 9 kết quả

Giá: 60 tỷ
DT: 216m2
Giá: 46 tỷ
DT: 190m2
Giá: 47 tỷ
DT: 194m2
Giá: 89 tỷ
DT: 225m2
Giá: 60 tỷ
DT: 257m2
Giá: 46 tỷ
DT: 200m2
Giá: 50 tỷ
DT: 221m2
ĐÃ BÁN
Giá: 22 tỷ
DT: 117m2
ĐÃ BÁN
Giá: 37 tỷ
DT: 212m2