Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giá: 200 tỷ
DT: 776m2
Giá: 300 tỷ
DT: 810m2
Giá: 88 tỷ
DT: 432m2
Giá: 90 tỷ
DT: 405m2
Giá: 105 tỷ
DT: 328m2
ĐÃ BÁN
Giá: 69 tỷ
DT: 418m2