Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá: 104 tỷ
DT: 479m2
Giá: 109 tỷ
DT: 310m2
Giá: 150 tỷ
DT: 650m2