Phường
Mức giá
Diện tích
Loại nhà đất

Sản phẩm mới

Biệt thự Quận 2

Giá: 150 tỷ
DT: 430m2
Giá: 130 tỷ
DT: 650m2
Giá: 260 tỷ
DT: 795m2
Giá: 180 tỷ
DT: 230 - 465m2
Giá: 256 tỷ
DT: 780m2
Giá: 150 tỷ
DT: 942m2
Giá: 56 tỷ
DT: 320m2
Giá: 46 tỷ
DT: 200m2
Giá: 260 tỷ
DT: 1068m2
Xem tất cả

Đất Quận 2

Giá: 150 tỷ
DT: 430m2
Giá: 130 tỷ
DT: 650m2
Giá: 32 tỷ
DT: 138m2
Giá: 59 tỷ
DT: 238m2
Giá: 25 tỷ
DT: 130m2
Giá: 40 tỷ
DT: 130m2
Giá: 190 tỷ
DT: 628m2
Xem tất cả

Nhà phố Quận 2

Giá: 82 tỷ
DT: 200m2
Giá: 32 tỷ
DT: 128m2
Giảm giá!
Giá: 45 tỷ
DT: 157m2
Giá: 145 tỷ
DT: 605m2
Giá: 135 tỷ
DT: 300m2
Giá: 82 tỷ
DT: 245m2
ĐÃ BÁN
Giá: 21 tỷ
DT: 80m2
Xem tất cả

Tòa nhà

Giá: 82 tỷ
DT: 200m2
Giá: 135 tỷ
DT: 300m2
Giá: 400 tỷ
DT: 640m2
Giá: 69 tỷ
DT: 244m2
Giá: 47 tỷ
DT: 194m2
Xem tất cả

Quận 1 & Quận 3

Xem tất cả Bài viết